JD - Josef Divecký
Pod Zámečkem 210
500 06 Hradec Králové
IČ: 12995657

mobil: 602 473 344
po - pá 8,00 - 17,00 hod

email: jdivecky@seznam.cz

Na uvedené adrese není prodejna

JD - Josef Divecký, Hradec Králové

Vážení zákazníci od 1. března 2017 nepřijímáme platbu v hotovosti.

Jaké máte zkušenosti s produkty PRO-LONG

VÝBORNÉ (24 | 61%)
DOBRÉ (1 | 3%)
ŠPATNÉ (12 | 31%)
ŽÁDNÉ (2 | 5%)

Jaký používáte motorový olej ve svém vozidle

Plně syntetický (90 | 53%)
Polosyntetický (40 | 23%)
Minerální (22 | 13%)
Žádný (18 | 11%)

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Josef Divecký
Pod Zámečkem 210
500 06 Hradec Králové
IČ: 12995657;  DIČ: CZ6107250182
 
jdivecky@seznam.cz
tel.: 602473344
 (dále jen „Správce“)
 
Vážení zákazníci,
abychom mohli plnit závazky ke svým zákazníkům, dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sdělujeme:
 
· Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
· Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek, poskytnutí služeb a řešení reklamací a to po celou dobu spolupráce.
· Zpracováváme vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané služby / zboží a jejich cenu, Vámi dodané dokumenty a data.
· Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční – archivační doby.
· Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
· Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení, telefonní kontakt a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
· Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
· Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
· Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele, ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
· Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
· Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás, jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.
 
 
- Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
- Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
- Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
Odesláním objednávky dává objednavatel souhlas se zpracováním osobních údajů
Občasník "JD - newsletter oleje a maziva"
pro zasílaní uveďte svůj mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one